KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

AKREDITOVANI TESTOVI I ONLINE PLATFORMA ZA KME

Novi edukativni moduli

Info

Fuzije i konfuzije: Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora

Akreditovan edukativni modul namenjen
Lekarima / Farmaceutima / Biohemičаrima / Molekularnim biolozima.

Broj bodova: 5

Dalje »

Genomsko Profilisanje Tumora

Edukativna platforma o genomskom profilisanju tumora

Sveobuhvatno genomsko profilisanje tumora i novi pristupi u lečenju bolesnika sa karcinomom... * - Edukativni moduli nisu akreditovani kod ZSS.

Dalje »

ONKOLOGIJA U SRBIJI
Znanjem protiv malignih bolesti

Onkologija u Srbiji

Online KME platforma namenjena onkologiji
Po smrtnosti od malignih bolesti Srbija je na drugom mestu u Evropi. Ovi zabrinjavajući podaci ukazuju na potrebu još aktivnijeg i upornijeg rada svih zdravstvenih radnika na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti. Saznajte više...

Testovi akreditovani od strane naših partnera

Fuzije i konfuzije: Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora

Fuzije i konfuzije: Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je lekarima, farmaceutima, biohemičarima i molekularnim biolozima.

Akreditovan do: 07.03.2023.
Broj bodova: 5
BESPLATAN za članove SLD

Sveobuhvatno genomsko profilisanje - Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora

dalje na program »

 


Terapija karcinoma pluća

Terapija karcinoma pluća

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 16.11.2021.
Broj bodova: 5
BESPLATAN za članove SLD

Terapija karcinoma pluća - novi terapijski aspekti i zbrinjavanje neželjenih dejstava terapije...

dalje na program »

 


Karcinom pluća

Karcinom pluća

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima, farmaceutima i biohemičarima.

Akreditovan do: 03. marta 2021.
Broj bodova: 3
BESPLATAN za članove SLD

Maligna bolest sa najvećom stopom mortaliteta – 18,4% svih smrti od malignih bolesti (1,8 miliona) širom sveta u 2018...

dalje na program »

 


Dijabetesna nefropatija - preporuke za prevenciju i skrining

Dijabetesna nefropatija - preporuke za prevenciju i skrining

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 19. novembra 2020.
Broj bodova: 3
BESPLATAN za članove SLD

Dijabetes je globalni zdravstveni problem koji se ubrzano uvećava usled urbanog načina života, starenja populacije i sve većeg broja gojaznih osoba...

dalje na program »

 


Preoperativna terapija karcinoma dojke

Preoperativna terapija karcinoma dojke

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 04. marta 2020.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

KME test o pre-operativnoj terapiji karcinoma dojke prikazuje stavove koje su usaglasili eksperti za karcinom dojke iz pet univerzitetskih centara u Srbiji u okviru NeoPULSE projekta.

dalje na program »

 


HOBP u primarnoj zdravstvenoj zastiti

Klinička slika, dijagnostika i terapija HOBP u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 21. avgusta 2019.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

Više od 3 miliona ljudi je umrlo od Hronične Opstruktivne Bolesti Pluća u 2012. godini, što predstavlja 6% svih smrti globalno...

dalje na program »

 


O karcinomu bronha kroz prikaz bolesnika

O karcinomu bronha kroz prikaz bolesnika

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. novembra 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

U Srbiji je karcinom bronha i pluća treći po učestalosti uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti među muškarcima. Od raka pluća u proseku godišnje u Srbiji oboli 5200, a umre 4600 osoba....

dalje na program »

 


Rak jajnika - preporuke za praksu

Rak jajnika - preporuke za praksu

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 19. avgusta 2018.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Oko 220.000 novoobolelih u svetu godišnje (3,7% svih slučajeva raka kod žena). Više od polovine obolelih i umre od bolesti. U Srbiji godišnje od raka jajnika u proseku oboli 950 a umre 650 žena...

dalje na program »

 


Antibiotska terapija bolničkih infekcija

Antibiotska terapija bolničkih infekcija

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruženja Eurokme Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 03. marta 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Iako nema pouzdanih epidemioloških podataka za srednje razvijene i nerazvijene zemlje, procenjuje se da je sepsa vodeći uzrok kritične bolesti i mortaliteta u celom svetu...

dalje na program »

 


Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima.

Akreditovan do: 21. novembar 2017.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Najvažnije informacije o karcinomu pluća koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. avgusta 2017.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

Astma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dalje na program »

 


Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima i biohemičarima.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Faktori rizika, klinička slika, dijagnostika i lečenje. Cilj: Da lekari obnove i dopune svoja znanja o karakteristikama karcinoma dojke koje su od posebnog značaja u svakodnevnoj praksi.

dalje na program »

 


DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

Edukativni program DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme u aprilskom roku 2016.
Ovaj online KME program namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 4
ISTEKAO

Cilj: usvajanje savremenih znanja o postavljanju dijagnoze dijabetesa, započinjanju i podešavanju terapije oralnim agensima obolelih od tipa 2 dijabetesa, sa posebnim osvrtom na inkretinsku terapiju.

dalje na program »

 


Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
ISTEKAO

Neuromišićna relaksacija i reverzija i invazivne gljivične infekcije u jedinicama intenzivnog lečenja.

dalje na program »

 


Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima sa specijalnostima: gastroenterolog, internista, klinički farmakolog, opšta medicina/op. praksa, pneumoftiziolog, pulmolog, hematolog, medikalni onkolog.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Pacijenti svrstavaju mučninu i povraćanje u pet najneprijatnijih iskustava vezanih za lečenje hemioterapijom. Mučnina i povraćanje su još uvek prva asocijacija na lečenje hemioterapijom i svakako su neželjeno dejstvo koga se pacijenti najviše plaše.

dalje na program »

 


Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Oštećenje jetre hroničnom HCV infekcijom je ekstremno heterogeno, ali najmanje 20-30% bolesnika ima progresivnu bolest sa ozbiljnim kliničkim sekvelama kao što su ciroza jetre i hepatocelularni karcinom (HCC)...
Edukativni materijal neophodan za rešavanje testa je dat u formi video predavanja profesora Delića u trajanju od 42 minuta.

dalje na program »

 


Genomsko profilisanje tumora

Individualni pristup lečenja karcinoma na osnovu molekularnog profila pacijenata

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je lekarima, farmaceutima, biohemičarima i molekularnim biolozima.

Akreditovan do: 16.11.2022.
Broj bodova: 5
BESPLATAN za članove SLD

Sveobuhvatno genomsko profilisanje tumora i novi pristupi u lečenju bolesnika sa karcinomom...

dalje na program »

 


Kako na vreme prepoznati i lečiti Ankilozirajući spondilitis?

Kako na vreme prepoznati i lečiti Ankilozirajući spondilitis?

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 16. novembra 2021.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Novi klasifikacioni kriterijumi za spondiloartritise, značaj postavljanja rane dijagnoze, uloga magnetne rezonance, značaj prisustva entezitisa, vanskeletnih manifestacija bolesti, HLA tipizacije za dijagnozu bolesti...

dalje na program »

 


Rana dijagnoza i lečenje reumatoidnog artritisa

Rana dijagnoza i lečenje reumatoidnog artritisa

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 19. novembra 2020.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Zašto je rana dijagnoza hroničnih artritisa važna? Hronični artritisi su najagresivniji i po zglobove najdestruktivniji u prvoj godini trajanja bolesti...

dalje na program »

 


Astma u primarnoj zdravstvenoj zastiti

Kako poznavanje paradoksa u terapiji astme može da prevenira pogoršanja i popravi kontrolu astme

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 21. avgusta 2019.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

Pored toga što za astmu nema izlečenja, adekvatno lečenje koje uključuje partnerski odnos lekara i pacijenta/porodice najčešće rezultira kontrolom bolesti....

dalje na program »

 


Hronična limfocitna leukemija – osnovno o epidemiologiji, Kliničkoj slici, dijagnostici i lečenju

Hronična limfocitna leukemija

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. novembra 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Osnovno o epidemiologiji, kliničkoj slici, dijagnostici i lečenju...

dalje na program »

 


Kolorektalni karcinom - pitanja iz prakse

Kolorektalni karcinom - pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. novembra 2018.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Karcinom kolorektuma je drugi vodeći uzrok obolevanja u ženskoj (iza raka dojke) i muškoj populaciji (iza raka pluća). Incidenca karcinoma kolorektuma raste sa godinama starosti...

dalje na program »

 


Šta svaki lekar treba da zna o karcinomu dojke?

Šta svaki lekar treba da zna o karcinomu dojke?

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 19. avgusta 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Karcinom dojke predstavlja najčešće maligno oboljenje kod žena, kako u svetu, tako i u Srbiji. U Srbiji, 26% svih obolelih i 17,5% svih umrlih žena zbog malignih tumora imaju dijagnozu karcinoma dojke....

dalje na program »

 


Neuromišićni blok i reverzija neuromišićnog bloka

Neuromišićni blok i reverzija neuromišićnog bloka

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruženja Eurokme Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 03. marta 2018.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Neuromišićni blok i reverzija neuromišićnog bloka.

dalje na program »

 


Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. avgusta 2017.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

HOBP u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dalje na program »

 


Karcinom kolona i rektuma

Karcinom kolona i rektuma

Ovaj edukativni program akreditovan je u julskom roku 2016. od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 18. avgust 2017.
Broj bodova: 3
ISTEKAO

Najvažnije informacije o karcinomu kolona i rektuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
ISTEKAO

Najvažnije informacije o karcinomu ovarijuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Inflamatorne bolesti creva - terapijski vodiči u kliničkoj praksi

Inflamatorne bolesti creva - terapijski vodiči u kliničkoj praksi

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 5
ISTEKAO

Indukcija brzog odgovora i postizanje dugoročne remisije bez kortikosteroida, postizanje i održavanje zaceljenja mukoze, poboljšavanje kvaliteta života obolelog, izbegavanje komplikacija, hospitalizacija i hirurgije.

dalje na program »

 


Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
ISTEKAO

Inoviranje znanja u oblasti savetovanja o kontracepciji prilagođenoj individualnim potrebama žena u pogledu starosti, zdravstvenog stanja, reproduktivnog stadijuma i iskustava sa neplaniranim trudnoćama.

dalje na program »

 


Invazivne gljivične infekcije

Invazivne gljivične infekcije

Edukativni program Invazivne gljivične infekcije akreditovan je u aprilskom roku 2015. od strane Udruzenja Eurokme.
Ovaj online KME program namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Dijagnostika i lećenje invazivnih gljivićnih infekcija.
Termin invazivne gljivične infekcije se koristi za infekcije krvi ili diseminovane infekcije koje zahvataju unutrašnje organe, kao što su meningitis i endokarditis...

dalje na program »

 PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u

KME - AKTUELNO I MULTIDISCIPLINARNO
www.kme-online.edu.rs

kme-online

Online KME platforma Srpskog lekarskog društva
Odbor za KE Srpskog lekarskog društva postavio je online KME platformu namenjenu svim oblastima medicine. Saznajte više...


GENOMSKO PROFILISANJE TUMORA

www.genomsko-profilisanje.edu.rs

Genomsko profilisanje

Edukativna platforma o genomskom profilisanju tumora - Saznajte više...

* - Testovi nisu akreditovani kod ZSS


PLATFORMA ZA ONLINE KME: > 30 000 položenih testova


Koristeći našu online KME platformu zdravstveni radnici su položili više od 30 000 testova kroz preko 30 besplatnih edukativnih programa akreditovanih kod Zdravstvenog saveta Srbije.

54% lekara opšte prakse uz ostalih preko 30 medicinskih specijalnosti. *

Kontinuirana medicinska edukacija - specijalnosti

43% lekara iz 130 domova zdravlja od ukupno preko 250 institucija. *

Kontinuirana medicinska edukacija - institucije

Preko 130 gradova i mesta u Srbiji. *

Kontinuirana medicinska edukacija - gradovi

* - podaci na osnovu reprezentativnog uzorka.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

ONKOLOGIJA online KME: Onkologija u Srbiji

KME-online SLD: KME - aktuelno i multidisciplinarno

Genomsko profilisanje tumora

Srpsko lekarsko drušтvо

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Saveti lekara

Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo
Onkologija u Srbiji

Registracija dozvoljena svim lekarima, testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
KME-online Srpsko lekarsko društvo

Srpsko lekarsko društvo
KME - aktuelno i multidisciplinarno

Otvoreno za sve zdravstvene radnike, testovi su besplatni za članove SLD.

www.kme-online.edu.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...