KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Oštećenje jetre hroničnom HCV infekcijom je ekstremno heterogeno, ali najmanje 20-30% bolesnika ima progresivnu bolest sa ozbiljnim kliničkim sekvelama kao što su ciroza jetre i hepatocelularni karcinom (HCC).
Edukativni materijal neophodan za rešavanje testa je dat u formi video predavanja profesora Delića u trajanju od 42 minuta.

Autori
Dragan DelićProf. dr Dragan Delić
Redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva. Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Nebojša LadjevićDoc. dr Nebojša Ladjević
Zamenik direktora centra za anesteziologiju i reanimatologiju u KC Srbije

Organizator
Udruženje EuroKME
Cilj
Edukacija o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama hepatitis C virusne infekcije
Ciljna grupa
Lekari
Broj odluke ZSS
153-02-1696/2015 - А-1-1326/15
Datum akreditacije
27.05.2015.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
50
Potrebno vreme (h)
3
Cena
BESPLATAN
Broj bodova
-
Aktivan do
27.05.2016.
AKREDITACIONI TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
LINK
www.eurokme.pkme.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Udruženje nefrologa Srbije

Udruženje nefrologa Srbije

Samo za članove UNS, svi testovi su besplatni.

www.uns.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...