KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Dijabetesna nefropatija - preporuke za prevenciju i skrining

Dijabetes je globalni zdravstveni problem koji se ubrzano uvećava usled urbanog načina života, starenja populacije i sve većeg broja gojaznih osoba. Iako prevalenca dijabetesa značajno varira među nacijama i regionima, porast obolelih se registruje u svim zemljama (pogotovo u zemljama u razvoju) i to uglavnom tipa 2 dijabetesa (T2DM) koji čini 95% obolelih.

Autor
Nada Dimkovic.jpgNada Dimković Prof. dr
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva
Organizator
Srpsko lekarsko društvo Beograd
Cilj
Prevencija i rano otkrivanje dijabetesne nefropatije.
Ciljna grupa
Lekari
Broj odluke ZSS
153-02-2167/2019-01/А-1-2798/19
Datum akreditacije
19.11.2019.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
30
Potrebno vreme (h)
4
Cena
BESPLATAN za članove SLD
Broj bodova
3
Aktivan do
19.11.2020.
LINK
www.kme-online.edu.rs

TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

ONKOLOGIJA online KME: Onkologija u Srbiji

KME-online SLD: KME - aktuelno i multidisciplinarno

KME online: Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Srpsko lekarsko drušтvо

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo
Onkologija u Srbiji

Registracija dozvoljena svim lekarima, testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs
KME-online Srpsko lekarsko društvo

Srpsko lekarsko društvo
KME - aktuelno i multidisciplinarno

Otvoreno za sve zdravstvene radnike, testovi su besplatni za članove SLD.

www.kme-online.edu.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...