KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Individualni pristup lečenja karcinoma na osnovu molekularnog profila pacijenata

KME online test akreditovan za lekare farmaceute biohemicare molekularne biologe

Sveobuhvatno genomsko profilisanje tumora.

Autori
Sanja ĆirovićDr sci. med. Sanja Ćirović
Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
Radmila JankovićNSav dr sci. Radmila Janković
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Organizator
Srpsko lekarsko društvo Beograd
Cilj
Sveobuhvatno genomsko profilisanje tumora
Ciljna grupa
Lekari / Farmaceuti / Biohemičаri / Molekularni biolozi
Broj odluke ZSS
153-01-00620/2021-01/А-1-1692/21
Datum akreditacije
18.11.2021.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
50
Potrebno vreme (h)
7
Cena
BESPLATAN za članove SLD
Broj bodova
5
Aktivan do
16.11.2022.
LINK
www.onkologija.edu.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

ONKOLOGIJA online KME: Onkologija u Srbiji

KME-online SLD: KME - aktuelno i multidisciplinarno

Genomsko profilisanje tumora

Srpsko lekarsko drušтvо

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo
Onkologija u Srbiji

Registracija dozvoljena svim lekarima, testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
KME-online Srpsko lekarsko društvo

Srpsko lekarsko društvo
KME - aktuelno i multidisciplinarno

Otvoreno za sve zdravstvene radnike, testovi su besplatni za članove SLD.

www.kme-online.edu.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...