KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME PLATFORMA NAMENJENA ONKOLOGIJI

Onkologija u Srbiji - zanjem protiv malignih bolesti

www.onkologija.edu.rs

Online KME platforma Srpskog lekarskog društva namenjena onkolgiji


www.onkologija.edu.rs

U Srbiji svake godine oboli od malignih bolesti oko 37.000 ljudi od kojih čak 21.000 (61%) umre. Incidencija malignih bolesti u Srbiji je ravna evropskom proseku, ali je po visokoj smrtnosti od malignih bolesti Srbija na drugom mestu u Evropi. Ovi zabrinjavajući podaci ukazuju na potrebu još aktivnijeg i upornijeg rada svih zdravstvenih radnika na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti. Upravo to je podstaklo Srpsko lekarsko društvo da ove godine u centar svojih aktivnosti postavi projekat „Onkologija u Srbiji – znanjem protiv malignih bolesti“.

Cilj ove aktivnosti je da omogući lekarima svih struka da obnove, dopune i osavremene svoja znanja o prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti, njihovoj dijagnostici, koja postaje sve pouzdanija, lečenju, koje je sve efikasnije i specifičnije, ali i o zbrinjavanju različitih komplikacija koje prate i samu bolest i lečenje, i na kraju o rehabilitaciji bolesnika, kao i o metodama palijativnog zbrinjavanja. Ovako širok pristup problemu zahteva da se edukacija planira pažljivo da bi svaka grupa lekara dobila upravo ona znanja koja su joj najpotrebnija u svakodnevnoj praksi.

Tokom godine će na internet KME platformi, sa web adresom www.onkologija.edu.rs, biti postavljeno nekoliko on line testova koji će zahtevati od lekara da obnove i dopune svoja znanja i da ih kroz test provere. Svi ovi programi biće akreditovani kod Zdravstvenog saveta Srbije, što će omogućiti lekarima da ispune svoju obavezu da se neprekidno usavršavaju i steknu neophodne bodove za obnovu licence za rad.

U svim ovim aktivnostima vodeću ulogu će imati onkolozi, članovi Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, ali i lekari mnogih drugih struka koji se bave prevencijom, dijagnostikom i lečenjem malignih bolesti.

www.onkologija.edu.rs

SLD

 


povratak na početnu stranu »


PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...