KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Antibiotska terapija bolničkih infekcija

Sepsa je najčešći razlog za hitan prijem u jedinice intenzivnog lečenja (JIL) širom sveta i čini 11% svih prijema u JIL u razvijenim zemljama. Iako nema pouzdanih epidemioloških podataka za srednje razvijene i nerazvijene zemlje, procenjuje se da je sepsa vodeći uzrok kritične bolesti i mortaliteta u celom svetu...

Autori
Dejan RadenkovićProf. dr Dejan Radenković
Zamenik načelnika VIII odeljenja na Klinici za Digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika KCS. Vanredni profesor na katedri hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Član Srpskog lekarskog društva, European Digestive Surgery, Europian Pancreatic Club, International Association of Pancreatology i American Pancreatic Association, European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association, američkog koledža hirurga (FACS).
Jelena VeličkovićMr sci. med. dr Jelena Veličković
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, odsek anestezije i reanimacije pri Klinici za digestivnu hirurgiju KCS, klinički asistent na katedri za hirurgiju sa anesteziologijom. Koautor Nacionalnog vodiča za prevenciju, dijagnostiku i lečenje sepse, teške sepse i septičnog šoka.
Nebojsa LadjevićDoc. dr Nebojsa Ladjević
Zamenik direktora centra za anesteziologiju i reanimatologiju u KC Srbije, Beograd. Predsednik Sekcje za terapiju bola pri SLD, nacelnik odelenja za anesteziologiju i reanimatologiju na Institutu za urologiju KC Srbije, direktor CEEA Serbia (Committee for European Education in Anaesthesiology), podpredsednik Sekcije za anesteziologiju, intenzivnu negu i terapiju bola pri SLD, clan UEMS (European Union of Medical Specialists) i EBA (European Board of Anaesthesiology).
Organizator
Udruženje EuroKME
Cilj
Terapija bolničkih infekcija.
Ciljna grupa
Lekari
Broj odluke ZSS
153-02-489/2017-01 / A-1-750/17
Datum akreditacije
03.03.2017.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
30
Potrebno vreme (h)
3
Cena
BESPLATAN
Broj bodova
3
Aktivan do
03.03.2018.
AKREDITACIONI TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
LINK
www.eurokme.pkme.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...