KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Hemioterapija bez povraćanja, bez mučnine i potrebe za interventnom antiemetičkom terapijom tokom i posle hemioterapije. Antiemetička prevencija bi trebalo da je danas sastavni deo protokola onkološkog lečenja. Optimalna prevencija mučnine i povraćanja je preduslov za sprovodjenje hemioterapije, posebno kada je ona visoko ili umereno emetogena.

Autor
Snežana BošnjakDr sci. med. dr Snežana Bošnjak
Naučni Savetnik, specijalista kliničke farmakologije. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

Organizator
Udruženje EuroKME
Cilj
Edukacija lekara o optimalnoj prevenciji mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom.
Ciljna grupa
Lekari specijalnosti: gastroenterolog, internista, klinički farmakolog, opšta medicina/op. praksa, pneumoftiziolog, pulmolog, hematolog, medikalni onkolog.
Broj odluke ZSS
153-02-1696/2015 - A-1-1323/15
Datum akreditacije
27.05.2015.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
12
Potrebno vreme (h)
3
Cena
BESPLATAN
Broj bodova
-
Aktivan do
27.05.2016.
AKREDITACIONI TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
LINK
www.eurokme.pkme.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Udruženje nefrologa Srbije

Udruženje nefrologa Srbije

Samo za članove UNS, svi testovi su besplatni.

www.uns.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...