KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Faktori rizika, klinička slika, dijagnostika i lečenje.

Autori
Tatjana Kapicl, Doc. dr
Inst.za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
Dragana Bogdanović-Stojanović, Doc. dr
Inst.za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
Snežana Bošnjak, Naučni savetnik dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Ivana Božović Spasojević, Dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Mirjana Branković-Magić, Naučni savetnik dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Slađana Filipović, Prof. dr
Klinika za onkologiju, Klinički centar Niš
Ivan Marković, Doc. dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Jasmina Mladenović, Prim. dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Ljiljana Stamatović, Prim. dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Suzana Vasović, Dr
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Organizator
Srpsko lekarsko društvo Beograd
Cilj
Da lekari obnove i dopune svoja znanja o karakteristikama karcinoma dojke koje su od posebnog značaja u svakodnevnoj praksi.
Ciljna grupa
Lekari i biohemičari
Broj odluke ZSS
153-02-1811/2016-01 / A-1-1587/16
Datum akreditacije
23.05.2016.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
21
Potrebno vreme (h)
2+2
Cena
BESPLATAN za clanove SLD
Broj bodova
2
Aktivan do
23.05.2017.
AKREDITACIONI TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
LINK
www.onkologija.edu.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...