KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

Savremena terapija tipa 2 dijabetesa, a sa ciljem prevencije hroničnih komplikacija treba da vrlo rano posle dijagnoze dijabetesa postigne stroge ciljne vrednosti HbA1c koji su definisani na osnovu rezultata velikih studija obavljenih u poslednjih dvadeset godina. Radi postizanja vrlo zahtevnih ciljnih vrednosti, potrebno je primeniti odgovarajući terapijski agens ili njihovu kombinaciju, individualno prilagođenu u svakoj fazi bolesti.

Autori
Katarina LalićProf. dr Katarina Lalić
Načelnik odeljenja za lipidske poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS.
Nebojša LadjevićDoc. dr Nebojša Ladjević
Zamenik direktora centra za anesteziologiju i reanimatologiju u KC Srbije

Organizator
Udruženje EuroKME
Cilj
Usvajanje savremenih znanja o postavljanju dijagnoze dijabetesa, započinjanju i podešavanju terapije oralnim agensima obolelih od tipa 2 dijabetesa, sa posebnim osvrtom na inkretinsku terapiju.
Ciljna grupa
Lekari
Broj odluke ZSS
153-02-1811/2016-01 / A-1-1445/16
Datum akreditacije
23.05.2016.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
22
Potrebno vreme (h)
4.6
Cena
BESPLATAN
Broj bodova
4
Aktivan do
23.05.2017.
AKREDITACIONI TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
LINK
www.eurokme.pkme.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...