KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

PLATFORMA ZA ONLINE KONTINUIRANNU MEDICINSKU EDUKACIJU

Internet platforma za online KME

TEHNIČKI PREDUSLOV ZA REALIZACIJU ELEKTRONSKIH TESTOVA

PKME je online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (KME) koja je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja i pravilnikom Zdravstvenog saveta pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta za izvodjenje u elektronskoj (online) formi. Platforma je realizovana tako da je za svoje potrebe mogu primeniti zdravstvene ustanove (instituti, klinike, bolnice, domovi zdravlja...), lekarska i profesionalna medicinska udruženja kao i sve druge institucije i udruženja koje su prema zakonskim uslovima ovlašćene da organizuju programe medicinske edukacije. Aplikaciju takodje mogu koristiti obrazovne kao i sve druge institucije koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskom obliku.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema profesionalnim potrebama. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa punim sadržajem, uključujući video materijal, slike i prezentacije. Edukativni materijal takodje može biti postavljen kao Prikaz slučaja, gde se polaznici, tokom rada i pripreme za testiranje, upoznaju sa materijom kroz interaktivan rad na konkretnim primerima i dobijaju detaljna stručna objšnjenja.

Akreditacioni test je vrlo fleksibilan i pokriva razlicite primene, u zavisnosti od potreba organizatora odnosno autora. Moguće je postaviti jednostavan test, kroz niz pitanje – odgovor, bez indikatora da li je odgovor tačan. Takodje, moguće je postaviti složen test, sa jednim ili više prikaza slučaja, odnosno jednim ili više segmenata, sa objašnjenjima za svaki ili samo jedan od ponudjenih odgovora na svako pitanje. Broj pitanja takodje moše biti postavljen tako da se kod testiranja uvek pojavljuju druga pitanja, vezano za ceo test ili samo za neke segmente.

Veliku paznju posvetili smo dizajnu, preglednosti i lakoj navigaciji a posebno u delu programa u kome autori, koji su uspešno akreditovali program edukacije, mogu potpuno samostalno da postave, testiraju i aktiviraju akreditacioni test ili interaktivni prikaz slučaja.

Aplikacija, pored obaveznog 15-to dnevnog kreiranja izveštaja za Zdravstveni savet, omogucava svim registrovanim korisnicima dobijanje analiza o broju polaznika i uspešnosti testiranja, za svaki pojedinačni akreditacioni program kao i zbirno na godišnjem nivou.

Da bi krajnji korisnik pristupio platformi za online Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju neophodna je registracija, a kriterijume definiše organizator edukacije. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogućnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima. Svejedno da li organizacija realizuje samo jedan ili dvadeset online testova godišnje i da li su oni namenjeni maloj grupi članova ili velikoj opštoj grupi zdravstvenih radnika - naš servis je na nivou troškova odgovarajućeg web sajta.

PKME je komercijalan proizvod u vlasništvu firme CONSiT Beograd, koji pored WEB aplikacije podrazumeva servis koji uključuje potpuno tehničko i administrativno održavanje, operativno održavanje sadržaja i postavljanje novih materijala, generisanje promotivnih kampanja, help desk na raspolaganju krajnjim korisnicima 14 sati dnevno / 7 dana nedeljno / 365 dana u godini.

Pored velikog informatičkog iskustva preporučuje nas i vise od 20 godina rada u oblasti zdravstva. Za sve detaljnije informacije, kao i za prezentaciju platforme, molimo da nas kontaktirate.


PLATFORMA ZA ONLINE KME: > 30 000 položenih testova

Koristeći našu online KME platformu zdravstveni radnici su položili više od 30 000 testova kroz preko 30 besplatnih edukativnih programa akreditovanih kod Zdravstvenog saveta Srbije.

54% lekara opšte prakse uz ostalih preko 30 medicinskih specijalnosti. *

Kontinuirana medicinska edukacija - specijalnosti

43% lekara iz 130 domova zdravlja od ukupno preko 250 institucija. *

Kontinuirana medicinska edukacija - institucije

Preko 130 gradova i mesta u Srbiji. *

Kontinuirana medicinska edukacija - gradovi

* - podaci na osnovu reprezentativnog uzorka.

 

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтvо

Genomsko profilisanje tumora

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo
Onkologija u Srbiji

Registracija dozvoljena svim lekarima, testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
KME-online Srpsko lekarsko društvo

Srpsko lekarsko društvo
KME - aktuelno i multidisciplinarno

Otvoreno za sve zdravstvene radnike, testovi su besplatni za članove SLD.

www.kme-online.edu.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...