KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Fuzije i konfuzije: Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora


KME online test akreditovan za lekare farmaceute biohemicare molekularne biologe

Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora - sveobuhvatno genomsko profilisanje tumora.

Autori
Sanja ĆirovićDr sci. med. Sanja Ćirović
Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
Radmila JankovićNSav dr sci. Radmila Janković
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Organizator
Srpsko lekarsko društvo Beograd
Cilj
Uloga ALK, ROS1, NTRK i RET fuzija u lečenju karcinoma pluća i drugih solidnih tumora
Ciljna grupa
Lekari / Farmaceuti / Biohemičаri / Molekularni biolozi
Broj odluke ZSS
153-02-112/2022-01 / А-1-385/22
Datum akreditacije
07.03.2022.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
50
Potrebno vreme (h)
7
Cena
BESPLATAN za članove SLD
Broj bodova
5
Aktivan do
07.03.2023.
LINK
www.onkologija.edu.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

ONKOLOGIJA online KME: Onkologija u Srbiji

KME-online SLD: KME - aktuelno i multidisciplinarno

Genomsko profilisanje tumora

Srpsko lekarsko drušтvо

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo
Onkologija u Srbiji

Registracija dozvoljena svim lekarima, testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
KME-online Srpsko lekarsko društvo

Srpsko lekarsko društvo
KME - aktuelno i multidisciplinarno

Otvoreno za sve zdravstvene radnike, testovi su besplatni za članove SLD.

www.kme-online.edu.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...