KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME PLATFORMA NAMENJENA ONKOLOGIJI

Onkologija u Srbiji - zanjem protiv malignih bolesti

www.onkologija.edu.rs

Online KME platforma Srpskog lekarskog društva namenjena onkolgiji


NOVA ONLINE KME APLIKACIJA
Od 10. marta 2019. postavljena je nova internet aplikacija na www.onkologija.edu.rs. U novu online platformu za kontinuiranu edukaciju ugrađene su brojne moderne tehnologije sa ciljem da aplikacija bude funkcionalnija, sigurnija i lakša za korišćenje. Želimo Vam uspešan rad!
www.onkologija.edu.rs

U Srbiji svake godine oboli od malignih bolesti oko 37.000 ljudi od kojih čak 21.000 (61%) umre. Incidencija malignih bolesti u Srbiji je ravna evropskom proseku, ali je po visokoj smrtnosti od malignih bolesti Srbija na drugom mestu u Evropi. Ovi zabrinjavajući podaci ukazuju na potrebu još aktivnijeg i upornijeg rada svih zdravstvenih radnika na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti. Upravo to je podstaklo Srpsko lekarsko društvo da ove godine u centar svojih aktivnosti postavi projekat „Onkologija u Srbiji – znanjem protiv malignih bolesti“.

Cilj ove aktivnosti je da omogući lekarima svih struka da obnove, dopune i osavremene svoja znanja o prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti, njihovoj dijagnostici, koja postaje sve pouzdanija, lečenju, koje je sve efikasnije i specifičnije, ali i o zbrinjavanju različitih komplikacija koje prate i samu bolest i lečenje, i na kraju o rehabilitaciji bolesnika, kao i o metodama palijativnog zbrinjavanja. Ovako širok pristup problemu zahteva da se edukacija planira pažljivo da bi svaka grupa lekara dobila upravo ona znanja koja su joj najpotrebnija u svakodnevnoj praksi.

Tokom godine će na internet KME platformi, sa web adresom www.onkologija.edu.rs, biti postavljeno nekoliko on line testova koji će zahtevati od lekara da obnove i dopune svoja znanja i da ih kroz test provere. Svi ovi programi biće akreditovani kod Zdravstvenog saveta Srbije, što će omogućiti lekarima da ispune svoju obavezu da se neprekidno usavršavaju i steknu neophodne bodove za obnovu licence za rad.

U svim ovim aktivnostima vodeću ulogu će imati onkolozi, članovi Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, ali i lekari mnogih drugih struka koji se bave prevencijom, dijagnostikom i lečenjem malignih bolesti.


www.onkologija.edu.rs

SLD

 


povratak na početnu stranu »


PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтvо

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...