KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE KME TEST

Kako poznavanje paradoksa u terapiji astme može da prevenira pogoršanja i popravi kontrolu astme

Astma ima značajan efekat na pojedinca, njegovu porodicu i društvo. Pored toga što za astmu nema izlečenja, adekvatno lečenje koje uključuje partnerski odnos lekara i pacijenta/porodice najčešće rezultira kontrolom bolesti.

Autor
Dr Dejan ŽujovićDr Dejan Žujović
Načelnik Odeljenja za pulmološke intervencije i terapiju, kardiologiju i rehabilitaciju Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu.
Organizator
Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd
Cilj
Astma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ciljna grupa
Lekari
Broj odluke ZSS
153-02-2275/2018-01/A-1-1838/18
Datum akreditacije
21.08.2018.
Tip testiranja
Online / test u elektronskoj formi
Broj pitanja
50
Potrebno vreme (h)
5
Cena
BESPLATAN
Broj bodova
5
Aktivan do
21.08.2019.
TEST JE ISTEKAO, MOGUĆE JE PRISTUPITI EDUKATIVNOM MATERIJALU!
LINK
www.atd.pkme.rs

povratak na početnu stranu »

PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтvо

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zdravstveni savet Srbije

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni za članove SLD.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...