MEDICINSKA EDUKACIJA

ONLINE PLATFORMA ZA MEDICINSKU EDUKACIJU

Kolorektalni karcinom - Edukacija u korak sa naukom

www.eroche-crc.com

Online platforma za kolorektalni karcinom


Online edukativna platforma www.eroche-crc.com je posvećena problematici lečenja bolesnika sa kolorektalnim karcinomom čiji je cilj razmena iskustava i predstavljanje novih saznanja i tehnologija. Verujemo da kroz stalno i angažovano učenje možemo pružiti našim bolesnicima kvalitetnije i uspešnije lečenje koje ne znači samo duže preživljavanje već i odgovarajući kvalitet života.

Treba očekivati da će se i u našoj zemlji zahtevi za kvalitetom života bolesnika samo povećavati. Kolorektalni karcinom je kompleksno oboljenje posebno u metastatskom stadijumu i zahteva angažman specijalista iz različitih oblasti. Ali samo kompetentan multidisciplinarni tim lekara može obezbediti poptunu evaluaciju stanja bolesti jednog bolesnika i doneti ispravnu odluku o lečenju uvažavajući najnovija saznanja i stavove koji su nekad i suprotstavljeni.

Multimodalni pristup u lečenju je svakako imperativ ali redosled i vremenski okvir primene različitih modaliteta lečenja ostaje predmet za konstruktivnu diskusiju jednog kompetentnog konzilijuma. Molekularna dijagnostika, genetsko savetovanje, personalizovano lečenje, savremene tehnologije su samo neki od izazova onkološkog lečenja 21. veka.

Upravo je namera ove web platforme da odgovori na savremene izazove lečenja bolesnika sa kolorektalnim karcinomom na način da se prevaziđe isključivo hirurški, radiološki, onkološki ili neki drugi pristup već da se iz svake discipline izvuče ono najbolje što ona može da pruži u lečenju ove kompleksne kategorije bolesnika.

www.eroche-crc.com

Na online platformi za kolorektalni karcinom nema akreditovanih KME testova.

Iz sadržaja koji možete naći na www.eroche-crc.com:

ONKOLOGIJA
Napredak u onkologiji: Od dinosaurusa do personalizovane medicine
Onkologija - osnovne postavke, ispitivanja i razvoj

CRC
Kolorektalni karcinom - činjenice
Epidemiologija i patogeneza
Faktori rizika
Skrining

DIJAGNOSTIKA CRC
Radiološka dijagnostika karcinoma kolona i rektuma
Molekularna klasifikacija kolorektalnog karcinoma
Kolonoskopija - Primer 1
Kolonoskopija - Primer 2

TRENDOVI U LEČENJU
Hirurško lečenje karcinoma debelog creva i rektuma
Metastatski karcinom kolorektuma – klinički aspekti
Dometi citostatske terapije u lečenju odmaklog kolorektalnog karcinoma
Preporuke za lečenje metastatskog kolorektalnog karcinoma u Srbiji
Savremeno hirurško lečenje metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri
ESMO 2016. vodič za metastatski CRC
Hirurško lečenje karcinoma debelog creva i rektuma
Tretman sinhronih kolorektalnih metastaza u jetri
Ultraradikalna hirurgija i HIPEC kao multimodalna terapija uznapredovalog CRC
Perioperativna hemioterapija i hirurgija jetre
Izbor optimalnog vremena za hirurško lečenje metastaza karcinoma rektuma u jetri

PRIKAZI SLUČAJA
Više interaktivnih prikaza klčiničkih slučajeva

Pristup platformi www.eroche-crc.com je dozvoljen svim zdravstvenim radnicima uz prethodnu registraciju.

 


povratak na početnu stranu »


PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...