KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

AKREDITACIONI TESTOVI I ONLINE PLATFORMA ZA KME

Najnovije informacije

Info

Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Karcinom bronha ostaje jedan od najučestalijih karcinoma u svetu, kako kod muškaraca tako i kod žena.
Procenjuje se da se godišenje dijagnostikuje oko 1,8 miliona novo obolelih od karcinoma bronha u svetu. Online test namenjen lekarima, akreditovan u oktobru 2016. Besplatan za članove SLD.

Dalje »

Info

Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Astma je heterogeno, hronično inflamatorno oboljenje disajnih puteva u kome mnoge ćelije i ćelijski elementi igraju ulogu. Hronična inflamacija je povezana sa hiperreaktivnošću disajnih puteva koja dovodi do ponavljanih epizoda zviždanja, nedostatka daha, stezanja u grudima i kašlja. Besplatan, namenjen svim lekarima.

Dalje »

Info

Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je oboljenje koje najčešće može da se prevenira i da se leči i karakteriše se perzistentnim ograničenjem protoka vazduha koje je obično progresivno i povezano sa povišenim hroničnim inflamatornim odgovorom disajnih puteva i pluća na štetne čestice ili gasove. Besplatan, namenjen svim lekarima.

Dalje »

Info

Nauka u osnovi razvoja medicine

Edukacija u medicini je ključ uspešnog lečenja. Kroz praćenje novih podataka i informacija u medicini gradimo svoju reputaciju i pomažemo bolesnicima. Ova platforma za medicinsku edukaciju je osmišljena kao mesto gde će se lekari informisati o savremenim saznanjima iz oblasti kolorektalnog karcinoma.

Dalje »

Testovi akreditovani od strane naših partnera

Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Karcinom bronha - pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima.

Akreditovan do: 21. novembar 2017.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Najvažnije informacije o karcinomu pluća koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Epidemiološki i klinički značaj astme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. avgusta 2017.
Broj bodova: 5
BESPLATAN

Astma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dalje na program »

 


Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima i biohemičarima.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Faktori rizika, klinička slika, dijagnostika i lečenje. Cilj: Da lekari obnove i dopune svoja znanja o karakteristikama karcinoma dojke koje su od posebnog značaja u svakodnevnoj praksi.

dalje na program »

 


DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi

Edukativni program DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme u aprilskom roku 2016.
Ovaj online KME program namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 4
BESPLATAN

Cilj: usvajanje savremenih znanja o postavljanju dijagnoze dijabetesa, započinjanju i podešavanju terapije oralnim agensima obolelih od tipa 2 dijabetesa, sa posebnim osvrtom na inkretinsku terapiju.

dalje na program »

 


Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
BESPLATAN

Neuromišićna relaksacija i reverzija i invazivne gljivične infekcije u jedinicama intenzivnog lečenja.

dalje na program »

 


Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima sa specijalnostima: gastroenterolog, internista, klinički farmakolog, opšta medicina/op. praksa, pneumoftiziolog, pulmolog, hematolog, medikalni onkolog.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Pacijenti svrstavaju mučninu i povraćanje u pet najneprijatnijih iskustava vezanih za lečenje hemioterapijom. Mučnina i povraćanje su još uvek prva asocijacija na lečenje hemioterapijom i svakako su neželjeno dejstvo koga se pacijenti najviše plaše.

dalje na program »

 


Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Oštećenje jetre hroničnom HCV infekcijom je ekstremno heterogeno, ali najmanje 20-30% bolesnika ima progresivnu bolest sa ozbiljnim kliničkim sekvelama kao što su ciroza jetre i hepatocelularni karcinom (HCC)...
Edukativni materijal neophodan za rešavanje testa je dat u formi video predavanja profesora Delića u trajanju od 42 minuta.

dalje na program »

 


Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Epidemiološki i klinički značaj hronične opstruktivne bolesti pluća u primarnoj zaštiti

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd i namenjen je svim lekarima.

Akreditovan do: 18. avgusta 2017.
Broj bodova: 5
BESPLATAN

HOBP u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dalje na program »

 


Karcinom kolona i rektuma

Karcinom kolona i rektuma

Ovaj edukativni program akreditovan je u julskom roku 2016. od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 18. avgust 2017.
Broj bodova: 3
BESPLATAN za članove SLD

Najvažnije informacije o karcinomu kolona i rektuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Najvažnije informacije o karcinomu ovarijuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Inflamatorne bolesti creva - terapijski vodiči u kliničkoj praksi

Inflamatorne bolesti creva - terapijski vodiči u kliničkoj praksi

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 5
BESPLATAN

Indukcija brzog odgovora i postizanje dugoročne remisije bez kortikosteroida, postizanje i održavanje zaceljenja mukoze, poboljšavanje kvaliteta života obolelog, izbegavanje komplikacija, hospitalizacija i hirurgije.

dalje na program »

 


Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
BESPLATAN

Inoviranje znanja u oblasti savetovanja o kontracepciji prilagođenoj individualnim potrebama žena u pogledu starosti, zdravstvenog stanja, reproduktivnog stadijuma i iskustava sa neplaniranim trudnoćama.

dalje na program »

 


Invazivne gljivične infekcije

Invazivne gljivične infekcije

Edukativni program Invazivne gljivične infekcije akreditovan je u aprilskom roku 2015. od strane Udruzenja Eurokme.
Ovaj online KME program namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Dijagnostika i lećenje invazivnih gljivićnih infekcija.
Termin invazivne gljivične infekcije se koristi za infekcije krvi ili diseminovane infekcije koje zahvataju unutrašnje organe, kao što su meningitis i endokarditis...

dalje na program »

 PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

ONKOLOGIJA U SRBIJI
- znanjem protiv malignih bolesti

Onkologija u Srbiji

Online KME platforma Srpskog lekarskog društva. Po smrtnosti od malignih bolesti Srbija je na drugom mestu u Evropi. Ovi zabrinjavajući podaci ukazuju na potrebu još aktivnijeg i upornijeg rada svih zdravstvenih radnika na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti. Saznajte više...


PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Beograd

Otvoreno za sve lekare, testovi su besplatni.

www.atd.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...