KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

AKREDITACIONI TESTOVI I ONLINE PLATFORMA ZA KME

Najnovije informacije

Info

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Faktori rizika, klinička slika, dijagnostika i lečenje. Online test namenjen lekarima i biohemičarima, akreditovan u maju 2016. Cilj: Da lekari obnove i dopune svoja znanja o karakteristikama karcinoma dojke koje su od posebnog značaja u svakodnevnoj praksi. Besplatan za članove SLD.

Dalje »

Info

Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Osnovne karakteristike, klinička prezentacija, stadijumi, terapijske opcije, prognoza i ishod bolesti, najčešća neželjena dejstva medikamentoznog lečenja. Besplatan online test, akreditovan u maju 2016. Namenjen lekarima.

Dalje »

Info

Onkologija u Srbiji - znanjem protiv malignih bolesti

Nova online KME platforma Srpskog lekarskog društva.
Testovi na temu karcinoma dojke i karcinoma ovarijuma su u procesu akreditacije ali edukativni materijal za pripremu učesnika je već sada na raspolaganju.

Dalje »

Info

Nauka u osnovi razvoja medicine

Edukacija u medicini je ključ uspešnog lečenja. Kroz praćenje novih podataka i informacija u medicini gradimo svoju reputaciju i pomažemo bolesnicima. Ova platforma za medicinsku edukaciju je osmišljena kao mesto gde će se lekari informisati o savremenim saznanjima iz oblasti kolorektalnog karcinoma.

Dalje »

Testovi akreditovani od strane naših partnera

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Rak dojke - najčešća pitanja iz prakse

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima i biohemičarima.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Faktori rizika, klinička slika, dijagnostika i lečenje. Cilj: Da lekari obnove i dopune svoja znanja o karakteristikama karcinoma dojke koje su od posebnog značaja u svakodnevnoj praksi.

dalje na program »

 


Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
BESPLATAN

Neuromišićna relaksacija i reverzija i invazivne gljivične infekcije u jedinicama intenzivnog lečenja.

dalje na program »

 


Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima sa specijalnostima: gastroenterolog, internista, klinički farmakolog, opšta medicina/op. praksa, pneumoftiziolog, pulmolog, hematolog, medikalni onkolog.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: 4
BESPLATAN

Pacijenti svrstavaju mučninu i povraćanje u pet najneprijatnijih iskustava vezanih za lečenje hemioterapijom. Mučnina i povraćanje su još uvek prva asocijacija na lečenje hemioterapijom i svakako su neželjeno dejstvo koga se pacijenti najviše plaše.

dalje na program »

 


Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: 6
BESPLATAN

Oštećenje jetre hroničnom HCV infekcijom je ekstremno heterogeno, ali najmanje 20-30% bolesnika ima progresivnu bolest sa ozbiljnim kliničkim sekvelama kao što su ciroza jetre i hepatocelularni karcinom (HCC)...
Edukativni materijal neophodan za rešavanje testa je dat u formi video predavanja profesora Delića u trajanju od 42 minuta.

dalje na program »

 


DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi: preporuke i dileme

DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi: preporuke i dileme

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2015.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Savremena terapija tipa 2 dijabetesa, a sa ciljem prevencije hroničnih komplikacija treba da vrlo rano posle dijagnoze dijabetesa postigne stroge ciljne vrednosti HbA1c koji su definisani na osnovu rezultata velikih studija obavljenih u poslednjih dvadeset godina. Radi postizanja vrlo zahtevnih ciljnih vrednosti, potrebno je primeniti odgovarajući terapijski agens ili njihovu kombinaciju, individualno prilagođenu u svakoj fazi bolesti...

dalje na program »

 


Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Karcinom ovarijuma u ambulanti opšte medicine

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Srpskog lekarskog društva i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 23. maj 2017.
Broj bodova: 2
BESPLATAN za članove SLD

Najvažnije informacije o karcinomu ovarijuma koje bi svaki lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da zna.

dalje na program »

 


Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 03. mart 2017.
Broj bodova: 10
BESPLATAN

Inoviranje znanja u oblasti savetovanja o kontracepciji prilagođenoj individualnim potrebama žena u pogledu starosti, zdravstvenog stanja, reproduktivnog stadijuma i iskustava sa neplaniranim trudnoćama.

dalje na program »

 


Invazivne gljivične infekcije

Invazivne gljivične infekcije

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: 6
BESPLATAN

Dijagnostika i lećenje invazivnih gljivićnih infekcija.
Termin invazivne gljivične infekcije se koristi za infekcije krvi ili diseminovane infekcije koje zahvataju unutrašnje organe, kao što su meningitis i endokarditis...

dalje na program »

 


Inflamatorne bolesti creva - Kronova bolest i Ulcerozni kolitis

Inflamatorne bolesti creva - Kronova bolest i Ulcerozni kolitis

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima opšte prakse.

Akreditovan do: 27. maj 2016.
Broj bodova: 6
BESPLATAN

CB je hronično, transmuralno, granulomatozno zapaljenje koje može da se lokalizuje duž čitavog GIT a najčešće u ileocekalnoj regiji...
UK je hronično zapaljenjsko oboljenje debelog crva koje karakterišu faze izražene aktivnosti – recidivi (relapsi) i faze remisije...

dalje na program »

 


Principi lečenja bola u reumatskim bolestima

Principi lečenja bola u reumatskim bolestima

Ovaj edukativni program akreditovan je od strane Udruzenja Eurokme i namenjen je lekarima svih specijalnosti.

Akreditovan do: 16. novembar 2015.
Broj bodova: -
ISTEKAO

Bol je neprijatno senzorno i emotivno iskustvo izazvano aktuelnim ili potencijalnim bolnim stimulusima, oštećenjem tkiva ili je povezano sa ranijim oštećenjima tkiva...

dalje na program »

 PRATITE NAS I BUDITE INFORMISANI ODMAH PO OBJAVLJIVANJU NOVIH TESTOVA  PKME na Facebook-u   PKME na Google +

PLATFORMA ZA ONLINE KME

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME) je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj formi.

Platforma je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije.

Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova u elektronskoj (online) formi.

Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Program se izvršava nezavisno od uredjaja, PC, laptop, tablet, i operativnog sistema, MS Windows, Android, iOS.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima... saznajte više...


LINKOVI OD ZNAČAJA

Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko drušтво

Kolorektalni karcinom u Srbiji

Udruženje EuroKME

Udruženje nefrologa Srbije

Zdravstveni savet Srbije

PKME demo verzija

Kontaktirajte nas


Ko koristi našu online KME plaformu?

Udruženje EUROKME

Udruženje EUROKME

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.eurokme.pkme.rs
Onkologija u Srbiji

Srpsko lekarsko društvo

Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

www.onkologija.edu.rs
Udruženje nefrologa Srbije

Udruženje nefrologa Srbije

Samo za članove UNS, svi testovi su besplatni.

www.uns.pkme.rs

ONLINE KME PLATFORMA

Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i ostalim organizacijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskoj (online) formi... saznajte više...