Online Platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju

Ovde možete pronaći BESPLATNE akreditacione testove kao i informacije o online Platformi za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (PKME)

Akreditacioni testovi

Edukativni programi koje su akreditovale ovlašćene organizacije i udruženja, naši Partneri, a čija tehnička realizacija se odvija preko naše online PKME platforme:

Kolorektalni karcinom u Srbiji | Edukativni programi na ovoj platformi jos nisu akreditovani kod ZS

Primena specifičnih lekova u operacionoj sali i jedinici intenzivnog lečenja | BESPLATNO | 10 bodova

Prevencija mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom | BESPLATNO | 4 boda

Efikasni metodi kontracepcije u funkciji očuvanja reproduktivnog zdravlja | BESPLATNO | 10 bodova

Invazivne gljivične infekcije | BESPLATNO | 6 bodova

Epidemiološke i kliničke karakteristike Hepatitis C virusne infekcije | BESPLATNO | 6 bodova

Inflamatorne bolesti creva - Kronova Bolest i Ulcerozni Kolitis | BESPLATNO | 6 bodova

DPP-4 inhibitori u kliničkoj praksi: preporuke i dileme - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Principi lečenja bola u reumatskim bolestima - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Sve o inflamatornim bolestima creva - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Osteoporoza - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Glaukom i oboljenja površine oka - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Dijagnostika i lečenje pacijenata sa hroničnim hepatitisom C - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Anemija bubrežnog porekla: od teorije do prakse - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Epidemiološki i klinički značaj alergijskog rinitisa i astme u primarnoj zaštiti - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

Diabetes mellitus tip 2 kao faktor rizika za nastanak bubrežne i kardiovaskularne bolesti - istekao, na raspolaganju edukativni materijal

 

Platforma za online KME

PKME je online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (KME) koja je razvijena u skladu sa odlukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i pravilnikom Zdravstvenog saveta Srbije. Online platforma za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju predstavlja tehnički preduslov za realizaciju edukativnih programa i testova akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta za izvodjenje u elektronskoj (online) formi. Kontinuirana Medicinska Edukacija online omogućava korisnicima polaganje akreditacionih testova i osvajanje bodova kada to njima odgovara i prema ličnom izboru. Korisnicima je na raspolaganju edukativni materijal sa multimedijalnim sadrzajem - video, slike i prezentacije kao i interaktivni prikaz slučaja, uključujuci preciznu analitiku i izveštaje. Online KME platforma je namenjena zdravstvenim ustanovama, profesionalnim medicinskim udruženjima i drugim institucijama koje su ovlašćene da organizuju programe kontinuirane medicinske edukacije kao i svim drugim obrazovnim institucijama koje imaju potrebu za testiranjem u elektronskom obliku.

Platforma je realizovana tako da je prilagodljiva potrebama različitih organizacija što nam daje mogucnost da ponudimo najbolju moguću cenu i da izadjemo u susret zahtevima korisnika pod najpovoljnijim uslovima ... saznajte više.

Ko koristi našu online KME platformu?

HEPATOLOŠKA SEKCIJA SLD
www.hepsld.pkme.rs
Registracija dozvoljena svim lekarima, testovi su besplatni za članove SLD.

UDRUŽENJE EUROKME
www.eurokme.pkme.rs
Registracija dozvoljena svim lekarima, svi testovi su besplatni.

UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE
www.uns.pkme.rs
Registracija dozvoljena samo članovima UNS, testovi su besplatni.